Dynamische figuren

Door gebruik te maken van namen met een dynamisch bereik kun je figuren maken die automatisch aanpassen bij het uitbreiden van datareeksen. Ik gebruik als eenvoudig voorbeeld een grafiek met verleende bouwvergunningen.
De gebruikelijke wijze waarop Excel de data in de grafiek opneemt is:
=REEKS(grf!$P$5;grf!$O$6:$O$12;grf!$P$6:$P$12;1)
Deze notatie bestaat uit:
=REEKS(cel(titel);bereik(x-as);bereik(y-as);volgnummer)
Door de beide bereiken (voor x-as en y-as) dynamisch te maken wordt de grafiek automatisch aangepast als je gegevens aan je data toevoegt.
Daarvoor gebruik je de functie VERSCHUIVEN. In het voorbeeld bestand kun je de precieze opbouw van de formules en hoe deze doorwerken in de grafiek zien.

DynamischFiguur1

Download het voorbeeldbestand.

Advertenties

Onderdrukken delete-knop

Een vraag op LinkedIn ging over het gebruik van de delete knop.
Of, beter gezegd om het voorkomen daarvan. Bij bestanden die door meerdere personen worden gebruikt kan het nodig zijn om een heel blad of een deel van een blad te beschermen. Dat kan op verschillende manieren. Een van de methoden is het uitschakelen van de delete – knop.

In dit voorbeeld heeft het gebruik van de delete knop in de vierde t/m de negende kolom (kolom D – I) geen effect. In de ander kolommen wel.

Zet daarvoor in de het macroblad (Alt-F11) van het betreffende blad deze code:

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
Set Target = Me.Columns(“D:I”)
If Not Intersect(ActiveCell, Target) Is Nothing Then
Application.OnKey “{DELETE}”, “”
Else
Application.OnKey “{DELETE}”
End If
End Sub

Download het voorbeeldbestand.

Getalsnotatie > 24 uur

Optellen van aantallen uren vraagt in Excel bij waarden van meer dan 24 uur om een speciale formaat van de cel.
Standaard past Excel het formaat van de cellen juist aan, zoals in dit eerste voorbeeld:
DatumFormat1
Maar als de som groter is dan 24 uur gaat het fout. Het lijkt dat het totaal maar 4 uur 43 is:
DatumFormat2
Verander dan het formaat van de cel met het totaal aantal uren aan van uu:mm in [u]:mm
DatumFormat3
DatumFormat4

Grafiek verdeling met klassen

Een grafiek waarmee je in één oogopslag een beeld krijgt van de verdeling van woningen naar de hoogte van de huur ten opzichte van de huurprijsklassen goedkoop, betaalbaar, middelduur en duur. En van de huidige huur ten opzichte van de streefhuur en de maximale huur volgens het woningwaarderingssysteem.

De grafiek is een combinatie van een scattergram/spreidingsgrafiek voor de frequentieverdeling van de woningen naar de huurprijs en een barchart/staafgrafiek.

Grf-klassen

Download excelbestand Huurverdeling

Uw vraagbaak voor Excel & Visual Basic